Lokaty – Klienci Indywidualni

Oprocentowanie środków pieniężnych dla osób fizycznych

ważne od 18.10.2022 r.

WyszczególnienieOprocentowaniestałeOprocentowaniezmienne
Wkłady na książeczkach obiegowych płatne na każde żądanie0,00%
Wkłady na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych0,00%
Rachunki oszczędnościowe SKO0,00%
Rachunki PKZP0,00%
Książeczki mieszkaniowe0,05%
Rachunki Unikonto Oszczędnościowe
do 9 999,991,70%
od 10 000,00 do 49 999,991,80%
od 50 000,00 do 99 999,991,90%
pow. 100 000,002,00%
1 miesięczna “Kusząca Lokata” (minimalna wpłata 500,00zł)2,70%
2 miesięczna “Kusząca Lokata” (minimalna wpłata 500,00zł)2,75%
3 miesięczna “Kusząca Lokata”(minimalna wpłata 500,00zł):
do 100.000zł2,80%
od 100.000zł2,85%
SUPER LOKATA  6 miesięczna (zakładana do 30.11.2015r.):
do 60.000zł.2,00%
od 60.000zł.2,10%
SUPER LOKATA 12 miesięczna (zakładana do 30.11.2015r.):
do 60.000zł2,20%
od 60.000zł2,30%
SPÓŁDZIELCZA LOKATA 6 miesięczna (zakładana do 30.09.2008):
do 50.000zł2,00%
od 50.000zł2,10%
SPÓŁDZIELCZA LOKATA 12 miesięczna (zakładana do 30.09.2008):
          do 50.000zł2,20% 
          od 50.000zł2,30% 
UNILOKATA 6 miesięczna (minimalna wpłata 1 000,00zł)
do 20.000zł3,00%          
od 20.000zł  3,10% 
INTER “KUSZĄCA” 1 MIESIĘCZNA 2,70% 
LOKATA STANDARD 6 miesięczna
do 60.000zł3,00% 
od 60.000zł3,10% 
LOKATA STANDARD 12 miesięczna
do 60.000zł3,20% 
od 60.000zł3,30% 
Lokata na nowe środki(obowiązuje od 01.09.2022 do 31.10.2022)6,00% 
Lokata na nowe środki II(obowiązuje od 01.11.2022 do 31.12.2022) 6.50%
Depozyty terminowe podejmowane przed upływem zadeklarowanego okresu½ stopy procentowej środków płatnychna kazde żądanie

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA  OSÓB FIZYCZNYCH.

WyszczególnienieUSDEUR
 OprocentowaniestałeOprocentowaniezmienneOprocentowaniestałeOprocentowaniezmienne
Środki na rachunkach bieżących 0,00% 0,00%
LOKATY
1 miesięczna0,50%0,50%0,50%0,50%
3 miesięczna0,50%0,50%0,50%0,50%
6 miesięczna0,50%0,50%0,50%0,50%
12 miesięczna0,50%0,50%0,50%0,50%
24 miesięczna 0,70% 0,70%
36 miesięczna 0,80% 0,80%
Depozyty terminowe podejmowane przed upływem zadeklarowanego okresu½ oprocentowania rachunkówbieżących w USD½ oprocentowania rachunkówbieżących w EUR

 Minimalna kwota depozytu terminowego w walucie obcej:

  • dla osób fizycznych: 100EUR lub 100USD;