Lokaty – Klienci Indywidualni

Lokaty terminowe umożliwiają gromadzenie nadwyżek finansowych i pomnażanie ich w wygodnej, bezpiecznej formie. To najlepszy sposób oszczędzania bez ryzyka.

Bank Spółdzielczy w Hajnówce oferuje szerokie możliwości okresów lokowania środków pieniężnych oraz atrakcyjne oprocentowanie.

Bank prowadzi obsługę terminowych lokat oszczędnościowych  w PLN EURO i USD. Wszystkie lokaty są odnawialne.

Lokata „Szczęśliwa siódemka”

6 miesięczna – 7,00%

12 miesięczna – 7,50%


Lokata Standard

6 miesięczna do 60 000 zł – 3,00%

6 miesięczna od 60 000 zł – 3,10%

12 miesięczna do 60 000 zł – 3,20%

12 miesięczna od 60 000 zł – 3,30%


Lokata „Kusząca”

1 miesięczna – 2,70 %