Lokata Standard

6 miesięczna do 60 000 zł – 3,00%

6 miesięczna od 60 000 zł – 3,10%

12 miesięczna do 60 000 zł – 3,20%

12 miesięczna od 60 000 zł – 3,30%


Lokata „Kusząca”

1 miesięczna – 2,70 %