Internet Banking

Internet Banking umożliwia klientowi obsługę posiadanych w Banku Spółdzielczym rachunków poprzez sieć Internet.

Internet Banking to same korzyści:

► dostęp do rachunków bez konieczności przychodzenia do placówek banku

► bez kolejek, bez zbędnych formalności,

► dostępny z wybranego miesjca przez 24 godziny na dobę

► dostęp do informacji o saldach rachunków

► przegląd historii operacji rachunków

► wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US

► wykonywnaie przelewów predefiniowanych

► zlecanie wykonywania przelewów z przyszłą datą realizacji

► definiowanie zlecen stałych również z indywidualnym harmonogramem

► zakładanie i likwidacja lokat terminowych

Internet Banking to również bezpieczeństwo:

► szyfrowanie transmisji danych

► dostęp do obsługi poprzez identyfikatory i hasła – dostęp do obsługi rachunku poprzez Internet Banking możliwy jest po podaniu identyfikatora i hasła znanego tylko klientowi banku. Hasło może być zmienione przez klienta w dowolnym momencie.

► jednorazowe hasła – do wykonania niektórych czynności związanych z obsługą rachunku przez internet nie wystarcza prawidłowe podanie identyfikatora i hasła. Czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego kodu kontrolnego. Każdy klient otrzymuje indywidualną listę kodów. Każdy kod może być użyty tylko jeden raz.

Brak Internetu w banku – system informatyczny banku oddzielony jest od publicznego internetu szeregiem zapór „ogniowych” oraz systemem serwerów komunikacyjnych działających w Centrum Internet Bankingu.

Taryfa prowizji i opłat za korzystanie z Internet Bankingu

 Klienci indywidualniKlienci biznesowiRolnicy
aktywacjabez opłatbez opłatbez opłat
abonament miesięcznybez opłat5,00 zł3,00 zł
za przelew Internetowy ZWYKŁY0,50 zł1,00 zł1,00 zł
za przelew Internetowy SORBNET35,00 zł35,00 zł35,00 zł
za zablokowanie dostępu na wniosek użytkownika2,00 zł5,00 zł3,00 zł
za odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika2,00 zł5,00 zł3,00 zł
za wydanie listy haseł jednorazowych1,00 zł3,00 zł2,00 zł
za ponowną aktywację dostępu2,00 zł5,00 zł3,00 zł

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1WP7lcqyfF2LolzmDifx-sXpb_fg