Kredyt Konsolidacyjny

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt przeznaczony jest wyłącznie na finansowanie celów przewidzianych w umowie kredytu, m.in.na spłatę następujących zobowiązań:

  • kredyt/pożyczka gotówkowa
  • kredyt/pożyczka samochodowa
  • limit w karcie kredytowej
  • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
  • kredyt/pożyczka hipoteczna
  • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy

Kto może uzyskać kredyt?

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada na podstawie oceny Banku zdolność i wiarygodność kredytową. Wiek Kredytobiorcy na koniec planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 75 lat

Wysokość kredytu:

Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10 000,00zł. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej.

Okres na jaki można uzyskać kredyt:

 od 12 do 360 miesięcy

Spłata kredytu i odsetek:

Spłata kapitału i odsetek następuje miesięcznie, w terminach określonych w umowie kredytu oraz harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy kredytu.

Oprocentowanie kredytu:

WIBOR 3M + 4,2 pp.

Tryb uzyskania kredytu:

Osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wnosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HAJNÓWCE