Zastrzeganie dokumentów

Bank Spółdzielczy w Hajnówce uczestniczy w międzybankowym Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE prowadzonym przez Związek Banków Polskich.
System ten chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości, ograniczając możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.
Zarówno Klienci jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.
 W dowolnej placówce Naszego Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:…