Sm@rt wypłata

Smart wypłata w bankomacie

Informujemy, iż wprowadziliśmy do oferty nową funkcjonalność w zakresie wypłat w bankomacie – Sm@rt wypłatę. Sm@rt wypłata to bardzo wygodna funkcja, dająca możliwość realizacji transakcji bez użycia karty w bankomacie.

Funkcję Sm@rt wypłaty można wykorzystać w następujących sytuacjach:

– wypłata bez karty poprzez kod z bankowości elektronicznej (Internet Banking lub Mobilny Internet Banking),
– z bankowości internetowej jako „elektroniczny czek” przekazany innej osobie przez SMS,
– wypłata bez karty gdy karta zostanie zagubiona lub zablokowana lub gdy nie mamy przy sobie karty.

Osoba pobierająca gotówkę sposobem Sm@rt wypłaty nie otrzymuje żadnych informacji o rachunku, posiadanych środkach czy danych osobowych zlecającego. Stąd funkcja umożliwia realizację wypłat np. dla:
– współmałżonka nie posiadającego pełnomocnictwa do rachunku lub karty do rachunku,
– dziecka, jeżeli chcemy dziecku przekazać gotówkę,
– pracownika (np. zaliczki),
– innej osoby, której chcemy dokonać wypłaty w gotówce (np. kontrahentom, wykonawcom usługi).