Lokaty – Klienci Instytucjonalni

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW.

ważne od 18.10.2022 r.

WyszczególnienieOprocentowanie stałeOprocentowanie zmienne
“Lokata kusząca” 1 miesięczna (minimalna kwota 10.000 zł)2,70% 
“Lokata kusząca” 2 miesięczna (minimalna kwota 10.000 zł)2,75% 
“Lokata kusząca” 3 miesięczna:           do 200.000zł                                                     od 200.000zł2,80%
2,85%
 
Lokata terminowa 6 miesięczna:        do 200.000 zł                                                      od 200.000 zł 3,00%
3,10%
Lokata terminowa 12 miesięczna:      do 200.000 zł                                                          od 200.000 zł     3,20%
3,30%
Lokata terminowa 6 miesięczna:         do 200.000zł   (zakładana do 30.11.2015r.)               od 200.000zł  2,00%
2,10%
Lokata terminowa 12 miesięczna:       do 200.000zł    (zakładana do 30.11.2015r.)              od 200.000zł 2,20%
2,30%
Lokada weekendowa 3 dniowa50% stopy OverNight

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH.

WyszczególnienieUSDEUR
 Oprocentowanie stałeOprocentowanie zmienneOprocentowanie stałeOprocentowanie zmienne
Środki na rachunkach bieżących osób fizycznych i przedsiębiorstw 0,00% 0,00%
Lokaty i depozyty    
1 miesięczna0,50%0,50%0,50%0,50%
3 miesięczna0,50%0,50%0,50%0,50%
6 miesięczna0,50%0,50%0,50%0,50%
12 miesięczna0,50%0,50%0,50%0,50%
24 miesięczna 0,70% 0,70%
36 miesięczna 0,80% 0,80%
Depozyty terminowe podejmowane przez upływem zadeklarowanego okresu½ oprocentowania rachunków bieżących w USD½ oprocentowania rachunków bieżących w EUR

Minimalna kwota depozytu terminowego w walucie obcej:

 ·         dla podmiotów instytucjonalnych: 500EUR lub 500USD.