Kredyt „Dobra inwestycja”

Przeznaczenie kredytu:

Przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych w rolnictwie

Kto może uzyskać kredyt?

Osoby prowadzące działalność Rolniczą

Wysokość kredytu:

Uzależniona od oceny zdolności kredytowej

Okres na jaki można uzyskać kredyt:

Okres kredytowania wynosi do 15 lat

Spłata kredytu i odsetek:

 ♦ spłata odsetek dokonywana jest miesięcznie

 ♦ spłata raty dokonywana jest miesięcznie lub kwartalnie

Oprocentowanie kredytu:

Kredyt oprocentowany jest według stałej zmiennej: 1M Wibor + 2,5p.p.

Tryb uzyskania kredytu:

Osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt, oraz dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodu. 

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HAJNÓWCE