Kredyt Uniwersalny Hipoteczny

Przeznaczenie kredytu:

Udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu 

Kto może uzyskać kredyt?

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna która ma pełną zdolność do czynności prawnych i posiada na podstawie oceny Banku zdolność i wiarygodność kredytową. Wiek Kredytobiorcy na koniec planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat.

Wysokość kredytu:

Kwota pożyczki nie może być niższa niż 10 000 zł. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpeczenie. 

Okres na jaki można uzyskać kredyt:

od 1 roku do 15 lat

Spłata kredytu i odsetek:

Spłata kapitału i odsetek następuje miesięcznie, w terminach określonych w umowie kredytu oraz w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy kredytu

Oprocentowanie kredytu:

WIBOR 3M + 4,0 p.p

Tryb uzyskania kredytu:

Osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wnosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HAJNÓWCE