SMS Banking

SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta.

Usługa SMS Banking dostępna jest w czterech wersjach komunikatów SMS:

■ Generowane w wyniku powstania dokumentu bilansowego w banku (parametrycznie można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Winien lub operacji Ma). Wiadomość taką klient dostaje już w ciągu pojedynczych sekund od czasu powstania operacji.

■ Generowane w odpowiedzi na otrzymany SMS z zapytaniem od klienta (np. podaj listę rachunków, aktualne oprocentowanie, ostatnich 5 operacji)

■ Wysyłane codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy też tylko w te dni, gdy saldo uległo zmianie). SMS zawiera nazwę rachunku, bieżące saldo, informację o obrotach WN i MA z dnia oraz wolne środki.

■ Informacje o ważnych wydarzeniach na rachunku wysyłanych raz dziennie takich jak zbliżający się koniec limitu kredytu, nie wykonanie zlecenie okresowe itp.

Jeżeli klient chce otrzymać z banku informacje powinien wysłać do banku SMS:

Nr klienta#hasło#komenda#parametr1#parametr2#parametr3#parametr4#parametr5#parametr6

Jeśli komenda i wszystkie parametry są puste to wykonywana jest komenda „R”. .

Komendy:

H – zmiana hasła

R – wykaz rachunków

W – wyciąg/historia

O – oprocentowanie rachunku

KomendaOpisPrzykładowy SMS do bankuOdpowiedź z banku
HZmiana hasła1313#123456#H#B98765Zmiana hasła klienta 1313 z 123456 na
noweB98765
RWykaz
rachunków
1313#123456#Wykaz rachunków klienta 1313
Dekret + saldo
  1313#123456#RWykaz rachunków klienta 1313
Dekret + saldo
  1313#123456#R#RORWykaz rachunków klienta 1313, których
nazwa zaczyna się ROR Dekret + saldo
WWyciąg/
historia
1313#123456#W(jeśli klient ma jeden rachunek)
Historia rachunku klienta 1313 – domyślnie
5 ostatnich operacji
  1313#123456#W#3(jeśli klient ma jeden rachunek)
Historia rachunku klienta 1313 – 3 ostatnie
operacje
  1313#123456#W#ROR1Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta
1313 – domyślnie 5 ostatnich operacji
  1313#123456#W#ROR1#2Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta
1313 – 2 ostatnie operacje
  1313#123456#W#2002.01.01
#2002.01.31
(jeśli klient ma jeden rachunek)
Historia rachunku klienta 1313 od dnia
2002.01.01 do dnia 2002.01.01
  1313#123456#W#ROR1#2002.01.
01#2002.01.31
Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta
1313 od dnia 2002.01.01 do 2002.01.31
OOprocentowanie
rachunku
1313#123456#O(jeśli klient ma jeden rachunek)
Oprocentowanie rachunku klienta 1313
  1313#123456#O#ROR1Oprocentowanie rachunku o nazwie ROR1
klienta 1313

Usługa SMS Banking jest usługą dodatkową do rachunku, aby rozpocząć korzystanie z SMS Banking, należy udać się do najbliższej placówki Banku i podpisać odpowiednią umowę.