Rachunki – Rolnicy

Bank Spółdzielczy w Hajnówce otwiera i prowadzi następujące rodzaje rozliczeniowych rachunków bankowych:

 •  rachunki bieżące             
 •  rachunki pomocnicze

 Rachunki bieżące i pomocnicze przeznaczone są dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą

 Posiadanie Rachunku w naszym Banku to same korzyści, a mianowicie: 

 • kompleksowa obsługa finansowa
 • możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
 • możliwość korzystania z systemu INTERNET BANKING
 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
 • pełna obsługa transakcji w obrocie zagranicznym
 • realizacja zleceń płatniczych w trybie polecenia zapłaty
 • lokaty z nadwyżek środków na rachunku bieżącym
 • karty płatnicze Visa Business
 • możliwość telefonicznego udzielania informacji o saldzie rachunków bankowych

Za czynności związane z obsługą rachunku – pobierane są zgodnie z taryfa prowizji i opłat

Istnieje możliwość przeniesienia rachunku z innego Banku do Banku Spółdzielczego w Hajnówce. Wystarczy tylko złożyć w naszym Banku dyspozycję przeniesienia rachunku, a wszelkie formalności załatwiamy za klienta.