Zastrzeganie kart

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady poprzez jeden z podanych niżej sposobów:

– telefonicznie w Contact Center (tel:+48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50),

– telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart(+48 828 828 828),

– telefonicznie w dowolnym centrum VIA,

– osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie  tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.