Lokaty – Rolnicy

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA ROLNIKÓW

obowiązuje od dnia 18.10.2022 r.

WyszczególnienieOprocentowaniestałe
UNILOKATA 6 miesięcznado 20.000złod 20.000zł 3,00%3,10%
Depozyty terminowe podejmowane przed upływem zadeklarowanego okresu½ stopy procentowej środków płatnych na każde żądanie