Lokaty – Rolnicy

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA ROLNIKÓW

WyszczególnienieOprocentowanie stałe
UNILOKATA 6 miesięczna do 20.000zł
od 20.000zł
 3,00%
3,10%
Depozyty terminowe podejmowane przed upływem zadeklarowanego okresu½ stopy procentowej środków płatnych na każde żądanie