Rachunki – Samorządy

Bank Spółdzielczy w Hajnówce prowadzi obsługę rachunków rozliczeniowych (bieżących podstawowych oraz bieżących pomocniczych) oraz lokat terminowych Jednostkom Samorządu Terytorialnego w trybie określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych do bankowej obsługi budżetu.
Zapewniamy:
• Profesjonalną obsługę
• Poufność i bezpieczeństwo