Władze

RADA NADZORCZA

Kojło Sergiusz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Osipiuk Włodzimierz  – Zastępca Przewodniczącego  Rady Nadzorczej

Zienkiewicz Zinaida  – Sekretarz Rady Nadzorczej

Karpiuk Jan – Członek Rady Nadzorczej

Aleksiejuk Wila – Członek Rady Nadzorczej

Greczan Zenaida – Członek Rady Nadzorczej

Moroz Michał  – Członek Rady Nadzorczej

Borona Grzegorz – Członek Rady Nadzorczej

Bilkiewicz Walentyna  – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Markiewicz Nadzieja – Prezes Zarządu

Golonko Joanna – Członek Zarządu

Bugwin  Elżbieta – Członek Zarządu