Rachunki – Klienci Instytucjonalni

Bank Spółdzielczy w Hajnówce otwiera i prowadzi następujące rodzaje rozliczeniowych rachunków bankowych:

 •  rachunki bieżące             
 •  rachunki pomocnicze

 Rachunki bieżące i pomocnicze przeznaczone są dla:

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
 • organizacji społecznych, politycznych, zawodowych
 • fundacji i stowarzyszeń
 • jednostek i zakładów budżetowych
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągające dochody z najmu lub dzierżawy
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe
 • osoby tworzące komitety czynów społecznych, Rady Rodziców lub Komitety Rodzicielskie szkół i innych placówek oświatowych

 Posiadanie Rachunku w naszym Banku to same korzyści, a mianowicie: 

 • kompleksowa obsługa finansowa
 • możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
 • możliwość korzystania z wrzutni nocnej
 • możliwość korzystania z systemu Home Banking INTERNET BANKING
 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
 • pełna obsługa transakcji w obrocie zagranicznym
 • realizacja zleceń płatniczych w trybie polecenia zapłaty
 • lokaty z nadwyżek środków na rachunku bieżącym
 • karty płatnicze Visa Business
 • możliwość przelewania wynagrodzeń z rachunku firmy na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe UNIKONTO pracowników
 • indywidualne negocjowanie warunków obsługi finansowej oraz wysokości oprocentowania środków na rachunku
 • możliwość telefonicznego udzielania informacji o saldzie rachunków bankowych 

Za czynności związane z obsługą rachunku – pobierane są zgodnie z taryfą prowizji i opłat

Istnieje możliwość przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego Banku do Banku Spółdzielczego w Hajnówce. Wystarczy tylko złożyć w naszym Banku dyspozycję przeniesienia rachunku, a wszelkie formalności załatwiamy za klienta.