Kredyt w Unikoncie

Przeznaczenie kredytu:

BS udziela posiadaczom UNIKONTA w Banku Spółdzielczym w Hajnówce kredytów w UNIKONCIE na finansowanie nieudokumentowanych celów w formie linii odnawialnej.

Kto może uzyskać kredyt?

BS może udzielić kredytu posiadaczowi UNIKONTA, który:

  • posiada UNIKONTO od co najmniej trzech miesięcy w BS
  • osiąganie dochodów z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej lub rolniczej, emerytury, renty lub innych zaakceptowanych przez Bank źródeł
  • regularne przekazywanie stałych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek
  • nie wystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni

Wysokość kredytu:

  • Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy
  • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80 000,00 zł

Okres na jaki można uzyskać kredyt:

Okres kredytowania wynosi dwanaście miesięcy

Spłata kredytu i odsetek:

BS nalicza odsetki od wykorzystanego kredytu w miesięcznych okresach obrachunkowych, według stopy określonej w umowie kredytu i obciąża UNIKONTO  w terminach określonych w umowie kredyt

Oprocentowanie kredytu:

Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy i aktualnie wynosi  9,80 %

Tryb uzyskania kredytu:

Osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wniosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HAJNÓWCE