Kartosfera

Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lutego 2015r. wprowadzone zostaną zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

1)     Wprowadzenie nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart Visa to znaczy że: każda transakcja dokonana kartą Visa w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana karta, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych.

2)     Wprowadzenie zabezpieczenia 3D Secure, tj.sposobie potwierdzenia transakcji internetowych, polegających na podaniu przez Posiadacza/Użytkownika karta Hasła 3D, otrzymanego na podany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

3)     dodanie limitu dla transakcji internetowych / na dzień 1.02.2015r. limit będzie wyzerowany/. W celu odblokowania płatności przez Internet , Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego  bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest podanie w placówce Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który wysyłane będą Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia  na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym należy:

1)    wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl

2)  podać numer PESEL- dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Bankiem celem ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;

3)    wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy dostępny będzie od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:

  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure;
  • zmieniać kod PIN;
  • zastrzegać kartę.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług.